Activități

 1. Management de proiect
 2. Organizarea de evenimente – vor fi organizate următoarele evenimente:
  • Workshop-ul ”Ariile naturale protejate ca destinații ecoturistice”
  • Workshop-ul ”Măsuri de conservare si protecție a biodiversității in siturile Natura 2000”
  • Curs ”Expert arii protejate”
 3. Publicitate și informare – Produse de informare si educaționale – pliante, brosuri, materiale promotionale, afișe
 4. Realizarea Centrului de monitorizare și protecție a naturii de la Vadu Crișului – Un centru de monitorizare și promovare a naturii va fi construit prin reabilitarea clădirii fostei cabane de la Vadu Crișului, aflată în proprietatea Consiliului Județean Bihor și echiparea acesteia cu mobilier și echipamente specifice. Fațada și acoperișul vor fi reabilitate, iar interiorul va fi recompartimentat. Se va realiza documentatia tehnico-economica, care va contine toate documentele necesare pentru realizarea investitiei (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize, acorduri, autorizatii) conform legislatiei romane si europene in vigoare.
 5. Sisteme si echipamente performante – dotarea Centrului de monitorizare și protecție a naturii de la Vadu Crișului: sisteme audio-guide, sistem audio activ, microfon, videoproiector, stabilizator de tensiune, UPS, laptopuri, LCD smart, ochelari virtuali, imprimantă multifuncțională, ecran de proiecție, infotouch, sistem PC, sofware etc
 6. Activități de comunicare
  Vor fi realizate următoarele activități:
  • Conferință de deschidere a proiectului
  • Două spoturi audio
  • Două articole în presă
  • Un site al proiectului
  • Conferință de închidere

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.