Obiective

Obiectiv general: Punerea în valoare a patrimoniului natural prin protejarea și conservarea mediului în județele Bihor și Hajdu-Bihar.

Obiectiv specific 1. Fundamentarea științifică a protejării, conservării și promovării valorilor naturale de pe ambele părți ale frontierei româno – ungare prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu.

Obiectiv specific 2. Promovarea turismului durabil și a importanței protecției mediului în județele Bihor și Hajdu – Bihar.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.