Programul de finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020

Axa Prioritară 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor)

Prioritatea de investiții (PI) 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiectul a fost aprobat la finanțare in baza deciziei Comitetului de Monitorizare nr. 28 din data de 17.01.2018, în condiții de supracontractare.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, în perioada 01.07.2018 – 31.12.2020

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.