Start la inscrierile pentru cursul de Specialist Arii Protejate

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Conservarea, protecția, și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURe cod 126, un curs de Specialist  Arii Protejate  – cod COR: 213306

Cursul se adresează:

–  persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate,

–   reprezentanți ai comunităţilor locale

–  reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut.

Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului şi va cuprinde atât activităţi teoretice, în sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația specialist arii protejate – cod COR: 213306

Durata cursului va fi de 15 zile și va fi organizat în perioada Martie Mai 2020, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare a activităților. Sesiunile de curs se vor desfășura in perioadele 16-20 martie 2020, 11-15 Mai 2020 și 25 – 29 Mai 2020. Perioada de înscriere este între 10.02.2020 – 14.02.2020, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și condițiile generale de eligibilitate, precum și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresa de e-mail aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar fișa de înscriere poate fi solicitată de la aceeași adresă de e-mail. Atât fișa de înscriere cât si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la adresa menționată mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi depuse și în original.

Costurile de cazare, masă și taxele de curs pentru cursanți sunt acoperite din bugetul proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
1. Copie carte de identitate

  1.  Adeverinta de la medicul de familie ( apt pentru a participa la curs Specialist Arii Protejate) – in original, datata cu o zi inainte de inceperea cursului
  2. Copie dupa ultimul act de studii , cerinta – studii superioare absolvite
  3. Copie dupa certificatul de nastere
  4. Copie dupa certificatul de casatorie, unde este cazul
  5. Fisa de inscriere curs
  6. Dovada încadrării în grupul țintă (adeverință din partea autorităților locale, instituției, ONG s.a)

Numărul locurilor fiind limitate vă încurajăm să vă inscrieți la curs cât mai curând posibil, fără a depăși data limită de inscriere.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.